Svenska Värmepumpgruppen

Har du några
frågor eller vill
veta mer?

Ring oss

070-518 27 37

Installation bergvärme

Bergvärme i Umeå

Letar du efter en pålitlig, erfaren expert på bergvärme Umeå så kontakta oss med dina frågor kring installation, service eller allmänna funderingar om bergvärme kan vara rätt för dig. Vi kan allt inom värmepumpar och värmepumpservice.

Bergvärme är en bra väg att förbättra sin energiförbrukning när man har liten tomt och vill begränsa påverkan på närliggande byggnader och mark. Därför har den blivit den populäraste formen av uppvärmning för många villor.

Vi utför installation Umeå med omnejd.

BERG SOM VÄRMEKÄLLA

Berg har en god förmåga att lagra värmeenergi och temperaturen i berget motsvarar ungefär årsmedeltemperaturen för orten. När vi borrar för bergvärme så är det den lagrade värmeenergin från solen som vi använder för att värma upp vårat hus med. Värmen kan tas ut genom att borra ett eller flera borrhål i villket man stoppar en kollektorslang, vanligen en PEM 40 slang,så att den bildar ett U.

Genom kollektorn cirkuleras en frysskyddad vätska (köldbärare) som tar upp värmen från berget och transporterar den till värmepumpen. Eftersom berget endast kan lagra värme , inte alstra, så måste berget tillföras ny värme, det sker naturligt genom att solen värmer upp omgivande markyta ner till borrhålets omgivning, på sommaren, som vi sedan tar upp till vintern.

En bergvärmepump från NIBE med installation från Svenska VPG AB i Umeå kan minska din energikostnad med upp till 80 %. Du kan samtidigt glädjas åt en miljövänlig, förnybar och gratis energikälla som minimerar ditt CO2-utsläpp. Bergvärme är ren lagrad solenergi som hämtas från djupt ner i berget, sjöbotten eller någon meter under gräsmattan. Vilket som passar bäst avgörs av husets energibehov, vilket värmesystem som finns och hur tomten är beskaffad. Systemet ger bekväm försörjning av värme och varmvatten, samt kan även ge kyla under varma dagar.

BERGVÄRMEPUMPAR FRÅN NIBE

Bergvärmepump F1255, Nibe, Umeå

NIBE F1255

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Marknadens bästa årsvärmefaktor!

Bergvärmepump F1255, Nibe, Umeå

NIBE F1155

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Marknadens bästa årsvärmefaktor!

Bergvärmepump F1255, Nibe, Umeå

NIBE F1245

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Marknadens bästa årsvärmefaktor!

Bergvärmepump F1255, Nibe, Umeå

NIBE F1145

Värmepump utan inbyggd varmvattenberedare. Hög värmefaktor.

Bergvärmepump F1255, Nibe, Umeå

NIBE F1226

Värmepump med inbyggd varmvattenberedare.

Bergvärmepump F1255, Nibe, Umeå

NIBE F1126

Värmepump utan inbyggd varmvattenberedare.

Bergvärmepump F1255, Nibe, Umeå

NIBE F1345

Fastighetsvärmepump (24-60 kW). Kaskadkopplas upp till 540 kW.

Bergvärmepump F1255, Nibe, Umeå

NIBE F1355

NIBE F1355 är en intelligent och kraftfull inverterstyrd bergvärmepump.