Svenska Värmepumpgruppen

Har du några
frågor eller vill
veta mer?

Ring oss

070-518 27 37

Luftvärmepumpar, Umeå

Luftvärme

Även kall utomhusluft innehåller värme. Också vid temperaturer ner mot -20° C, kan energin utnyttjas för uppvärmning. Inomhusluften, som lämnar huset via ventilationen, har vi redan använt energi till att värma till ca +20° C. Att återanvända den värmeenergin är en så självklar åtgärd att frånluftvärmepumpar ofta integreras i ventilationen i nybyggen.

Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar: luft/vatten-värmepump, frånluftsvärmepump och luft/luft-värmepump. De skiljer sig åt på ett par punkter. Här förklarar vi hur.

LUFTVÄRMEPUMPAR

frånluft värmepumpar, Umeå

FRÅNLUFTSVÄRMEPUMPAR

Värmeåtervinning ur ventilationsluften.

luftvatten-värmepumpar, Umeå

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

Det ligger i luften.

luft-luft värmepumpar, Umeå

LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

Luftburen värme med unika funktioner.