Svenska Värmepumpgruppen

Har du några
frågor eller vill
veta mer?

Ring oss

070-518 27 37

Sjövärme för större fastigheter

SJÖVÄRME FÖR STÖRRE FASTIGHETER

Om fastigheten ligger nära en sjö så kan man ta upp lagrad solenergi med hjälp av en ytjordkollektor som förankras i sjöbotten, möjlighet till frikyla.